•             slika00999

           Općina Polača

             Poštovani korisnici interneta,
             Dobrodošli na službenu web stranicu Općine Polača!

             Vaš načelnik,
             Viktor Prtenjača
 • slika001
 • slika002
 • 000002
 • slika004

OBAVIJEST Vodovoda d.o.o. Zadar

OBAVIJEST

Vodovod d.o.o. Zadar, Grad Zadar i Zadarska županija, obavještavaju korisnike vodne usluge i građane grada Zadra, okolice i cijele Zadarske županije da uslijed kvara pogonskog motora jedne od četiriju glavnih pumpi za crpljenje vode, na glavnom vodocrpilištu vodoopskrbnog područja vodovoda d.o.o. Zadar "Dolac", u narednom periodu postoji mogućnost otežane vodoopskrbe na cijelom vodooprskrbnom području vodovoda d.o.o. Zadar, uključujući područje cijele Zadarske županije koje se preko drugog isporučitelja vodne usluge opskrbljuje vodom iz vodovodnog sustava Vodova d.o.o. Zadar (vodoopskrbno područje Komunalca d.o.o. Biograd na moru, Vodovoda i odvodnje d.o.o. Benkovac, Vodovoda- Vir d.o.o., Sabuša d.o.o., Kukljica i Otok Ugljan d.o.o. Preko). Otežana vodoopskrba očekuje se u vršnim satima opterećenja vodoopskrbnog sustava (popodnevni i večernji sati).

Radi osiguranja dostatne količine vode kao i ravnomjerne i kontinuirane distribucije vode u najvećoj mogućoj mjeri, sukladno potrebama, smanjivati će se protok i tlakovi u određenim dijelovima vodoopskrbnog sustava, uslijed čega se očekuje otežana vodoopskrba određenih područja u kasnim noćnim satima.

Ovim putem, Vodovod d.o.o. Zadar moli sve svoje korisnike vodne usluge i građane grada Zadra, okolice i Zadarske županije da kontroliraju potrošnju vode iz vodoopskrbnog sustava te da istu racionalno troše odnosno da ne koriste vodu za zalijevanje vrtova i travnjaka, pranje automobila i prometnica. Za polijevanje javnih i sportskih površina i punjenje bazena potrebno je prethodno dopuštenje Vodovoda do.o. Zadar, te da se do daljnjeg neće vršiti punjenje autocisterni. Hidrante je dopušteno koristiti isključivo u protupožarne svrhe.

Vodovod d.o.o. Zadar provoditi će pojačane sustavne dvadesetičetirisatne kontrole obilaskom terena vodoopskrbnog područja, a sve kako bi zajedničkim naporima i racionalnom potrošnjom vode omogućili dostupnost vode svim korisnicima vodne usluge i građanima u svim dijelovia grada, okolice i županije.

Hvala na razumjevanju!

Original obavijest Vodovoda d.o.o. možete preuzeti/pročitati OVDJE

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Link: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena/

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Poziv će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i neprofitne organizacije u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Zahvaljujući ovome pozivu na području čitave Hrvatske planira se zaposliti gotovo 3.000 žena koje će raditi na poslovima potpore i podrške te brige za gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u njihovim zajednicama. Projekti će se provoditi u teško dostupnim područjima (ruralna područja i otoci) te u onim područjima u kojima je stopa nezaposlenosti i stopa dugotrajne nezaposlenosti viša od hrvatskog prosjeka.

Na natječaj se sa svojim projektima mogu prijaviti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na ovome projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Prihvatljive aktivnosti ovog poziva su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala).

Minimalna vrijednost bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi 900.000,00 kn, dok je najviša predviđena vrijednost projekta 10.000.000,00 kn. Prihvatljivi troškovi projekata financirat će se u potpunosti (100% troškova).

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 400.900.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 900.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 10.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Pitanja i odgovori:

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom na adresu   Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pitanja i odgovori će se objaviti na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova i ESF stranici najkasnije 7 kalendarskih dana od dana zaprimanja svakog pitanja

Informativne radionice:

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. poziva Vas na Informativne radionice za Poziv “Zaželi – Program zapošljavanja žena” koje će se održati prema sljedećem rasporedu:

Metković, 10.srpnja 2017., Hotel Narona, Trg Kralja Tomislava 1, 14.30 – 16:30 sati

Imotski, 11.srpnja 2017., Pučko otvoreno učilište Imotski, Ante Starčevića 7, 09:30 – 11.00 sati

Split, 11.srpnja 2017., ExZenta – Dom za starije i nemoćne osobe, Ivana pl. Zajca 2, 14:00 – 16:00 sati

Sinj, 12. srpnja 2017., Gradska vijećnica grada Sinja, Dragašev prolaz 10, 21230, Sinj* 10:00 – 12:00 sati

Knin, 12. srpnja 2017., Hrvatska gospodarska komora, Ul. dr. Franje Tuđmana 22, 14:00 – 16:00 sati

Šibenik, 13. srpnja 2017., Gradska vijećnica grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata I, 10:00 – 12:00 sati

Zadar, 13. srpnja 2017., IMPACT, Put Stanova bb, 14:00 – 16:00 sati

Gospić, 14. srpnja 2017., KIC Kulturno Informativni Centar Gospić, Budačka 12, 12:00 – 14:00 sati

Radionice su namijenjene svim potencijalnim prijaviteljima, jedinicama lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije te njihovim partnerima na projektu, kao i svim zainteresiranim dionicima. Na informativnoj radionici detaljno će se predstaviti ciljevi, aktivnosti i uvjeti Poziva.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane sudionike da svoj dolazak obvezno potvrde Google obrasca  https://goo.gl/forms/JMyLulgOqxjEQfW82

DOPUNA UPUTE za provedbu ministra poljoprivrede za postupanje u primjenji odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu- "Narodne novine", broj 39/13. i 48/15.

1. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke III. stavka 2. Naputka, 
prilikom zaprimanja zahtjeva za izdavanje potvrde o mirnom posjedu na preslici 
zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva za izdavanje potvrde i isti uručiti podnositelju
zahtjeva;

2. Jedinice lokalne samouprave dužne su u provedbi točke IV. Naputka zahtjev 
podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu koje je nadležno na području na
kojemu se nalazi poljoprivredno zemljište za koje se utvrđuju podaci te u 
zahtjevu navesti:
- katastarsku općinu i popis čestica za koje traži podatke,
- OIB podnositelja zahtjeva za koje traži podatke;

3. Podnositelji zahtjeva iz Naputka koji još nisu ishodili potvrdu o mirnom posjedu,
dužni su prilikom podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom 
korištenju iz točke II. Naputka, uz zahtjev i ostalu propisanu dokumentaciju, 
priložiti presliku zahtjeva podnesenog jedinici lokalne samouprave za izdavanje 
potvrde o mirnom posjedu s potvrdom o primitku tog zahtjeva u jedinici lokalne 
samouprave; Podnositelji zahtjeva koji su putem pošte zatražili izdavanje potvrde
o mirnom posjedu, zahtjevu za sklapanje ugovora o privremenom korištenju trebaju
priložiti presliku povratnice o uručenju zahtjeva jedinici lokalne samouprave.

Agencija za poljoprivredno zemljište moli korisnike da se pridržavaju roka za 
podnošenje zahtjeva za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno 
Naputku, koji je počeo teći 16. lipnja 2017. i ističe 16. srpnja 2017.

Dopuna link

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017. objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak). Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015. Naputak je stupio na snagu 15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku. Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak možete pročitati ovdje.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

 

IZBORI ZA LOKALNU I PODRUČNU SAMOUPRAVU 2017.

Foto galerija

Kako do nas

Kontaktirajte nas

POLAČA
Adresa:
231/A, 23423
Tel/Fax: +385 23 662 201
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kontakt podatci