Sprječavanje sukoba interesa – članak 13. Zakona o javnoj nabavi


Temeljem članka 13. stavak  9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.) Općina Polača kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – načelnik i zamjenici načelnika te s njima povezane osobe u sukobu interesa.


Search