Prostorni plan uređenja

 

II. Izmjene i dopune DPU "Primat"  
pdf Obavijest  
pdf Odluka  

 

Izmjene i dopune DPU-a 2008.

Grafika

 

pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP01_1-namjena

pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP02_1A-namjena-cestice

pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP03_2A-promet pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP04_2A-1-promet-profili
pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP05_2B-telekomunikacije pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP06_2C-energetika
pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP07_2D-voda-odvodnja pdf DPUPrimat_I-D_KPP_KP08_4-uvjeti
   
Tekst  
pdf DPUPrimat_I-D_KPP_tekstualni-dio_integralni-tekst  
   

 DPU Zona Primat 2005.

Grafika  
pdf DPU Primat - UP - 1_NAMJENA  pdf DPU Primat - UP - 1A_NAMJENA-PARCELE
 pdf DPU Primat - UP - 2A_PROMET  pdf DPU Primat - UP - 2A1_PROMET
 pdf DPU Primat - UP - 2B_TK  pdf DPU Primat - UP - 2C_ELEKTROENERGETIKA
 pdf DPU Primat - UP - 2D_VODA-ODVODNJA  pdf DPU Primat - UP - 4_UVJETI
   
 Tekst  
 pdf DPU Primat -tekstualni dio  
   
   

 

 

 

Urbanistički plan uređenja zone "Primat 2"

pdf1. Korištenje i namjena povrsina  pdf3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 
 pdf2.1. Promet  pdf 4.1. Oblici korištenja
 pdf2.2. Telekomunikacije i energetski sustav  pdf4.2. Način gradnje
 pdf2.3. Vodoopskrba i odvodnja  pdfUPU Primat 2 - ODREDBE

 

 

PPU Općine Polača

V. Izmjene i dopune PPU Općine Polača  
pdf Obavijest  
pdf Odluka  


pdf ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA (Pročišćeni tekst)  
pdf PPU Općine Polača 2019. godina pdf PPU Općine Polača 2014. godina
pdf PPU Općine Polača - izmjene i dopune - 2006. godina pdfPPU Općine Polača - 2003. godina  


   


  

Kontakt

Polača 231/A, 23423 Polača, Hrvatska

  • dummy+385 23 662 001,  +385 95 662 0004

  • dummy opcina-polaca@zd.t-com.hr,

  • načelnik: +385 95 662 0001
  • pročelnik: +385 95 662 0003
  • komunalno redarstvo: +385 95 662 0002

KONTAKT PODACI

Foto galerija

fotogalerija2

Kako do nas

world map icon7

Search