Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave - Zgrada javne namjene

Na temelju članka 46. Statuta Općine Palača (,,Službeni glasnik" Općine Palača, broj 1/21.) i članka 14. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (,,Službeni glasnik" Općine Polača, broj 4/21.), općinski načelnik dana 05. rujna 2023. godine, donosi odluku o poništenju postupka jednostavne nabave Zgrada Općine Polača - javne namjene - izgradnja 1. faze - kulturni centar.

pdf1Odluka o poništenju

Kontakt

Polača 231/A, 23423 Polača, Hrvatska

  • dummy+385 23 662 001,  +385 95 662 0004

  • dummy opcina-polaca@zd.t-com.hr,

  • načelnik: +385 95 662 0001
  • pročelnik: +385 95 662 0003
  • komunalno redarstvo: +385 95 662 0002

KONTAKT PODACI

Foto galerija

fotogalerija2

Kako do nas

world map icon7

Search