Nacrt Etičkog kodeksa - javno savjetovanje

 

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Dana 25. prosinca 2021. na snagu je stupio Zakon o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/2021)

Sukladno članku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano je da su predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa, načinu praćenja primjene kodeksa, kao i o tijelu koje odlučuje u drugom stupnju o odlukama predstavničkog tijela o povredama kodeksa koji su u njegovoj nadležnosti. 

S obzirom da je na snagu stupio Zakon o sprječavanju sukoba interesa, bilo je potrebno donijeti novi Etički kodeks usklađen sa odredbama navedenog Zakona.

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s odredbama nacrta Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Polača, te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 01.06.2022. godine i traje zaključno do 17.06.2022. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Polača.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi: opcinapolaca.procelnik@gmail.com

word1 Etički kodeks

word1 Etički kodeks - obrazac

Kontakt

Polača 231/A, 23423 Polača, Hrvatska

  • dummy+385 23 662 001,  +385 95 662 0004

  • dummy opcina-polaca@zd.t-com.hr,

  • načelnik: +385 95 662 0001
  • pročelnik: +385 95 662 0003
  • komunalno redarstvo: +385 95 662 0002

KONTAKT PODACI

Foto galerija

fotogalerija2

Kako do nas

world map icon7

Search