Statut i poslovnik


Ovim Statutom, u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom, utvrđuje se djelokrug Općine Polača (u daljnjem tekstu: Općina), utvrđuje se ustrojstvo, ovlaštenja i način rada njenih tijela, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, osnivanje i rad jedinica mjesne samouprave, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje sa drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, imovina i financiranje općine, prava osoba izabranih, odnosno imenovanih na određene dužnosti u općini, te druga pitanja za utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti Općine.


Statut Općine Polača


 pdf Poslovnik 


pdfOdluka o komunalnom redu

Kontakt

Polača 231/A, 23423 Polača, Hrvatska

  • dummy+385 23 662 001,  +385 95 662 0004

  • dummy opcina-polaca@zd.t-com.hr,

  • načelnik: +385 95 662 0001
  • pročelnik: +385 95 662 0003
  • komunalno redarstvo: +385 95 662 0002

KONTAKT PODACI

Foto galerija

fotogalerija2

Kako do nas

world map icon7

Search